scorecardresearch

"สังฆราช"องค์ที่ 20 สร้าง"มหานิกาย"จำต้องยอมและเจียมตัว..?

2 izlenme
Kategori Yaşam
Eklenme Tarihi 1 yıl önce
Dil
Açıklama
ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน นักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับการแต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะจากฝ่ายธรรมยุติ จะช่วยปลดล๊อคความขัดแย้งในวงการคณะสงฆ์ได้หรือไม่ว่า ปัญหาการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ไม่ได้เกิดจากคณะสงฆ์แต่เกิดจากฝ่ายการเมืองและผู้มีอำนาจบางกลุ่มสร้างปัญหาขึ้น และแม้ว่าคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมเด็จพระสังฆราช มานานแล้ว ก็เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ หากโครงสร้างคณะสงฆ์ยังคงอยู่แบบนี้ จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวยุบรวมมหานิกาย กับ ธรรมยุติ ก็เป็นไปไม่ได้ รวมไปถึงการจะเสนอให้มีสมเด็จพระสังฆราช ของฝ่ายมหานิกายขึ้นมาด้วยก็ยิ่งทำไม่ได้ หากไม่ใช่พระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นภายใต้โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์แบบนี้ คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายแม้จะเป็นคนส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่แบบจำยอมและเจียมตัว ซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่อดีตแล้ว
Etiketler